Aliter Technologies, a.s.

Aliter Technologies, a.s.

 • Ervin Haramia 
  predseda predstavenstva
 • Turčianska 16
  821 09 Bratislava
 • Tel:
  +421 2 5564 6350
  Fax:
  +421 2 5564 6351

  E-mail:
  aliter@aliter.com

  Web:
  www.aliter.com

Aliter Technologies, a. s. je integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Spoločnosť sa špecializuje na komplexné bezpečné informačné a komunikačné riešenia:

 • Špeciálne IKT systémy pre ozbrojené sily, políciu, civilnú ochranu a záchranné zložky
 • Dátové centrá, Cloud Computing
 • LAN/WAN siete

Naše silné stránky:

 • Riešenia na kľúč maximalizujúce návratnosť investícií zákazníka
 • Podpora celého životného cyklu dodávaných riešení
 • Aplikovanie najmodernejších technológií
 • Vlastné softvérové a hardvérové produkty

Riešenia Aliter Technologies, a. s. sú charakteristické vhodnosťou použitia v náročných geografických, klimatických a poveternostných podmienkach.