Návrhy zahraničných partnerov na spoluprácu s členmi ZBOP SR v rámci EDIDP

V nadväznosti na Stretnutie  priemyslom 2020, ktoré sa uskutočnilo 10. septembra 2020 v Trenčíne a v súvislosti s príležitosťami zapojenia sa do medzinárodných projektov EDIDP dávame členom ZBOP SR k dispozícii návrhy Belgicka, Francúzska, Holandska, Írska a Portugalska  na spoluprácu v rámci čerpania prostriedkov z programu EDIDP na rok 2020:

Belgický návrh na spoluprácu

Francúzsky návrh na spoluprácu

Holandský návrh na spoluprácu

Írsky návrh na spoluprácu

Portugalský návrh na spoluprácu

Upozorňujeme, že termín na predloženie projektov je do 1. decembra 2020.