Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR od 15. marca 2021

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 11. marca 2021 bola zverejnená nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa upravujú podmienky a výnimky pri nosení respirátorov FFP2 v interiéroch, vrátane pracovísk, s účinnosťou od 15. marca 2021.

Spracovaný rozbor opatrenia, ktoré sa týka povinnosti nosenia FFP2 respirátorov, ako aj celé znenie predmetnej vyhlášky nájdete tu:

COVID-19 Opatrenie respirátor od 15. marca 2021

Vyhláška ÚVZ SR zo dňa 11.3.2021