Noví členovia ZBOP SR

V uplynulých dňoch sa členská základňa Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky opäť rozrástla. Vítame medzi nami ďalších päť spoločností a tešíme sa na našu spoluprácu:

HANSEATIC PROJEKT s.r.o.

MSM LAND SYSTEMS s.r.o.

NG Aviation s.r.o.

SEC Technologies, s.r.o.

Zepelin, s.r.o.

Aktuálne máme už 54 členov!