Opatrenia vlády pre zamestnávateľov od 3. marca 2021

Dovoľujeme si vás informovať, že na rokovaní vlády dňa 28. 2. 2021 bolo prijaté nové uznesenie vlády, ktorým sa upravujú niektoré výnimky zo zákazu vychádzania s účinnosťou od 3. marca 2021.

Spracovaný rozbor opatrení, ktoré sa týkajú zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj celé znenie uznesenia vrátane ostatných opatrení sú na stiahnutie tu:

COVID-19 Opatrenia pre zamestnavateľov od 3. marca 2021-2

uznesenie vlády