Plán obnovy a odolnosti SR – sumár

Dovoľujeme si informovať Vás o krátkom sumáre k Plánu obnovy a odolnosti SR s popisom najvýznamnejších reforiem a investícii, ktorý sa aktuálne nachádza v pripomienkovom konaní:

Sumár_komponentov PO

Ak by ste mali záujem zapojiť sa do pripomienkovania jednotlivých komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR za APZ, prosím bezodkladne nás o tejto skutočnosti informujte spolu s uvedením komponentov, ktoré chcete pripomienkovať.

Na základe prejaveného záujmu Vám obratom zašleme detailnejšie podklady k Vami vybraným komponentom.

Pripomienkovanie jednotlivých komponentov je následne možné najneskôr do 18. marca 2021.

Finálne znenie pripomienok k Plánu obnovy a odolnosti SR Vám bude v závere zaslané na posúdenie.