Prezentácie zo Stretnutia s priemyslom SR 2020

Na stretnutie, ktoré organizovala Sekcia modernizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v spolupráci so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky prijalo pozvanie viac ako 50 spoločností a organizácií slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu. Cieľom rokovania v Posádkovom klube v Trenčíne bolo naštartovať efektívnu spoluprácu a predstaviť slovenským podnikom možnosti zapájania sa do národných vyzbrojovacích projektov, ako aj výziev NATO a EÚ.

Podporu domácemu priemyslu vyjadrili prítomní predstavitelia Ministerstva obrany SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Minister obrany SR Jaroslav Naď potvrdil, že reálna podpora domáceho obranného priemyslu je jedným z hlavných kritérií pri súťažiach ministerstva obrany, čo rezort prezentuje aj zahraničným partnerom. Okrem toho pripomenul ambíciu naplniť záväzok voči NATO o výdavkoch na obranu vo výške 2 % HDP.  Konštatoval, že veľmi dôležitou súčasťou navyšovania podielu HDP budú práve slovenské spoločnosti.

Prezentácie zo Stretnutia s priemyslom SR 2020 sú zverejnené na internetovej stránke MO SR

https://www.mosr.sk/stretnutie-s-priemyslom-sr-2020-prezentacie/

Zdroj: www.mosr.sk