Schválenie Obrannej stratégie SR a Bezpečnostnej stratégie SR Národnou radou SR

V  Národnej rade  Slovenskej republiky bola 27. januára 2021 schválená Obranná stratégia Slovenskej republiky.  Obranná stratégia Slovenskej republiky je zásadným strategickým dokumentom, ktorý určuje základné prístupy štátu k zabezpečovaniu svojej obrany.  Schválením novej obrannej stratégie tak končí platnosť predchádzajúcej z roku 2005.

Dokument na stiahnutie je dostupný tu: Obranná stratégia SR

Národná rada Slovenskej republiky schválila 28. januára 2021 novú Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky.  Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky je východiskový strategický dokument štátu v oblasti bezpečnosti.  Dokument na základe hodnotenia bezpečnostného prostredia a vymedzenia hrozieb voči záujmom našej krajiny formuluje bezpečnostnú politiku SR a určuje jej strednodobé ciele, spôsoby a nástroje na jej realizáciu.

Dokument na stiahnutie je dostupný tu: Bezpečnostná stratégia SR