Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 70 rokov v sobotu 27.2.2021 zomrel po krátkej ťažkej chorobe Jozef Buday, generálny riaditeľ spoločnosti EVPÚ, a.s. a prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

Jozef Buday bol výskumníkom, propagátorom a budovateľom slovenského priemyselného výskumu    a vývoja. Bol autorom viac ako 47 pôvodných vedeckých a odborných prác vo vedeckých a odborných zborníkoch, časopisoch, skrípt, učebníc a monografie.

Česť jeho pamiatke!