Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

 • Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 
  rektor
 • Letná 9
  042 00 Košice
 • Tel:
  +421 55 602 2001

  Fax:
  +421 55 63 327 48

  Email:
  rektor@tuke.sk

  Web:
  www.tuke.sk