Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

 • Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
  dekan Leteckej fakulty
 • Letná 9
  042 00 Košice
 • Tel:
  +421 55 602 2001

  Fax:
  +421 55 63 327 48

  Email:
  dekan.lf@tuke.sk

  Web:
  www.tuke.sk