Valné zhromaždenie ZBOP SR

Včera, 27. mája 2020, sa korešpondenčnou formou uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za uplynulý kalendárny rok, rozpočet na rok 2020 a riadne členstvo spoločností, ktoré boli doposiaľ asociovanými členmi:

DECENT Group, a.s., FREQUENTIS Solutions s.r.o., MATADOR Industries, a.s, VÝVOJ Martin, a.s. a ZORNICA BANKO FASHION a.s.

Členovia ZBOP SR zároveň odsúhlasili členstvo ZBOP SR vo Zväze strojárskeho priemyslu.

Valné zhromaždenie uskutočnilo aj zmenu v personálnom obsadení prezídia. Vzhľadom k tomu, že pán Marián Andraščík, bývalý prezident ZBOP SR a dlhoročný člen prezídia sa na vlastnú žiadosť vzdal svojej funkcie, valné zhromaždenie volilo nového člena prezídia na uvoľnenú pozíciu. Stal sa ním pán Stanislav Szabo, dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Pánovi Mariánovi Andraščíkovi ďakujeme za dlhoročné úspešné pôsobenie v orgánoch ZBOP SR a prajeme mu veľa zdravia a elánu do ďalších rokov.

Novému viceprezidentovi, pánovi Stanislavovi Szabovi gratulujeme k zvoleniu do funkcie a tešíme sa na našu spoluprácu.