Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o kritériách určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

V stredu, 20. januára 2021, bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnená Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Úplné znenie vyhlášky vrátane príloh nájdete tu:

ZZ_2021_10_20210120