Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu žiada po stretnutí s ministrom financií zlepšiť podnikateľské prostredie

Zástupcovia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu sa po rokovaní s ministrom financií Eduardom Hegerom zhodli aj na potrebe naštartovania reforiem. Následky koronakrízy majú výrazný vplyv na všetky odvetvia priemyslu, nevynímajúc bezpečnostný a obranný priemysel. O možnostiach naštartovania priemyslu a zlepšení podnikateľského prostredia rokovali s ministrom financií Eduardom Hegerom zástupcovia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP SR). ,,Dnešná kríza priniesla mnoho problémov ako podnikateľom, tak aj bežným ľuďom, vnímame ju ale zároveň ako šancu pre naštartovanie reforiem a zlepšenie podnikateľského prostredia, na tom sme sa s pánom ministrom zhodli”, uviedol po spoločnom rokovaní Tibor Straka, prezident ZBOP SR.

Slovenské firmy bezpečnostného a obranného priemyslu dnes vyrábajú globálne úspešné produkty, väčšinu výrobkov exportujú na zahraničné trhy. ,,Naši domáci výrobcovia ponúkajú globálne špičkové produkty a sú závislí od exportu, teší nás preto, že minister financií pán Heger podporuje export výrobkov domáceho bezpečnostného a obranného priemyslu do krajín, ktoré nie sú na sankčnom zozname Bezpečnostnej rady OSN a EÚ”, doplnil Tibor Straka.

V oblasti financovania projektov bezpečnostného a obranného priemyslu minister spolu so štátnym tajomníkom prejavili ústretovosť domácim firmám obranného priemyslu, pri uskutočňovaní opatrení na posilnenie pozície Eximbanky SR pri realizácii zahraničného platobného styku. Ministerstvo financií zároveň prisľúbilo podporiť novelizáciu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov v oblasti licenčného konania.