Zhrnutie informácií k testovaniu vo firmách a dotazník

Od stredy 27. 1. 2021 sa sprísňuje zákaz vychádzania a podmienkou cesty do práce bude platný antigénový alebo PCR test. Hlavný hygienik SR dovtedy vydá vyhlášku, na základe ktorej bude zamestnávateľ povinný zakázať vstup zamestnanca alebo iných osôb na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, bez platného negatívneho výsledku po absolvovaní antigénového alebo PCR testu.

Testovanie vo firmách je na základe Uznesenia vlády zo_17.1. 2021 dobrovoľné. Vláda ho odporúča vykonávať od 23. 1. 2021. V prípade ak sa zamestnávateľ rozhodne pre testovanie vo svojej réžii, dostane od štátu antigénové testy. Zabezpečenie zdravotníckeho personálu a likvidáciu odpadu si zabezpečuje a platí firma sama. Vláda však deklaruje okrem dodania testov aj príspevok vo výške  3 – 3,50 eur na jedného otestovaného. Ako uviedol minister práce Milan Krajniak na tlačovej konferencii, predtým je potrebné vyriešiť technický problém so štátnou pomocou.

Certifikáty o výsledku antigénového testu z testovania u zamestnávateľa budú rovnako platné ako tie, ktoré vydáva štát či samosprávy alebo iné autorizované strediská.

Veríme, že bližšie informácie nájdu zamestnávatelia v avizovanom manuáli pre firmy, ktorý má bezodkladne vypracovať a predložiť na rokovaní vlády minister hospodárstva. V spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov apelujeme na ministerstvo, aby sme mali možnosť vidieť ho ešte pred schvaľovaním vládou. Cieľom je poskytnúť pohľad priamo z praxe.

V tejto súvislosti si vás dovoľujem požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka APZ, aby naše pripomienky čo najviac pokryli vaše požiadavky.

Pre vstup do dotazníka KLIKNITE SEM.

O vyplnenie vás prosím do stredy 20. 1. 2021. Ďakujeme vám za súčinnosť.