Vítame nových členov ZBOP SR

S radosťou vás informujeme o tom, že členská základňa ZBOP SR sa opäť rozrastá. Prezídium ZBOP SR na svojom zasadnutí 13.4.2023 prerokovalo žiadosti o členstvo ďalších troch spoločností:

3IPK Global s.r.o.

TEBRIX SLOVAKIA s.r.o.

VOP Nováky, a.s. 

Nových členov vítame a tešíme sa na našu spoluprácu.

Aktuálne má ZBOP SR už 63 členov. Sme radi, že záujem slovenských firiem bezpečnostného a obranného priemyslu o členstvo v ZBOP SR neustále narastá. So širokou a aktívnou podporou členov ZBOP SR máme väčšiu šancu úspešne presadzovať a ochraňovať záujmy domáceho bezpečnostného a obranného priemyslu.