Vláda schválila Dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035

Vláda na svojom včerajšom zasadnutí schválila Dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035. Dlhodobý plán aktualizuje dlhodobé požiadavky a priority Ozbrojených síl SR na rozvoj podpory obrany štátu.

V rámci rozvoja podpory obrany štátu sa plánuje do konca roka 2035 prioritne vytvárať zásoby v rámci rezortu obrany a dopĺňať ich hmotnými rezervami v Správe štátnych hmotných rezerv, udržiavať počet lôžok na armádne potreby v zdravotníckych zariadeniach, zabezpečiť vojenskú mobilitu na území SR a dobudovať infraštruktúru miesta riadenia obrany štátu s utajovaným spojením podľa súčasných bezpečnostných štandardov NATO a Európskej únie.

Ambíciou je tiež zlepšiť podmienky na využitie výskumných a vývojových kapacít slovenského obranného priemyslu v prospech obrany štátu. Od roku 2024 by chcel rezort vyčleňovať 4 milióny eur na vedu a výskum a každý nasledujúci rok sumu zvyšovať o 500-tisíc eur.

Do roku 2026 by sa mohol vykonať účelný výskum a vývoj napríklad v oblastiach zelená obrana, znižovanie environmentálnej záťaže pri pôsobení ozbrojených síl, umelá inteligencia či bezpilotné systémy a obrana proti nim. Do roku 2035 navrhujú výskum a vývoj zameraný na prelomové technológie (EDTs) so zameraním na veľkokapacitné dáta a pokročilú analytiku, umelú inteligenciu vo vojenstve a autonómne systémy.

Stanovené dlhodobé ciele a postupy na rozvoj jednotlivých oblastí budú rozpracované v strednodobom pláne rozvoja. Prvýkrát má byť predložený ešte tento rok a následne každé dva roky.

Kompletné znenie Dlhodobého plánu rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035 nájdete na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky:  Detail materiálu | Portal OV (gov.sk).