Dobrá vec sa podarila, ZBOP SR presadilo zníženie poplatkov za licencie od 1. septembra 2022

S potešením prinášame informáciu o tom, že Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky sa podarilo presadiť zníženie výšky správnych poplatkov za udelenie licencií  na dovoz výrobkov obranného priemyslu a  licencií na vývoz výrobkov obranného priemyslu formou zastropovania hornej hranice vo výške 2 000 eur.

Spomínaná úprava správnych poplatkov je výsledkom množstva rokovaní ZBOP SR s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom financií SR, na ktorých sa nám podarilo presvedčiť kompetentných o dôležitosti prijatia tohto opatrenia.

Výsledkom je, že Národná rada Slovenskej republiky na júnovej schôdzi  schválila Zákon č. 249/2022 Z.z.  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. KILEČKO 2 , ktorý obsahuje aj spomínané zmeny v oblasti poplatkov za licencie.

Úpravy  správnych poplatkov sú predmetom článku II.  zákona,  pričom poplatky za licencie sú uvedené pod písmenom f):

f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii 0,2 %,
najmenej 50 eur, najviac   2 000 eur

 

Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2022. Jeho kompletné znenie nájdete tu:

249/2022 Z.z. – Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú n… – SLOV-LEX

Veríme, že toto opatrenie prinesie členom ZBOP SR úsporu nákladov a pomôže zrovnoprávniť ich postavenie v porovnaní so zahraničnou konkurenciou.