Industry deň slovenského priemyslu v NSPA 8.11.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že ZBOP SR v spolupráci s MO SR pripravuje podujatie Industry Day (ID) SVK v NATO Support and Procurement Agency (NSPA),

Podujatie sa uskutoční 8. novembra 2021 v sidle agentúry NSPA v Capellene v Luxembursku.

Pôjde o jednodňovú aktivitu určenú len pre firmy zo Slovenskej republiky. V rámci programu bude predstavená agentúra NSPA (aktivity, činnosti, možnosti obchodnej spolupráce, informácie k požadovaným témam). Taktiež bude poskytnutý priestor pre predstavenie reprezentantov  participujúcich slovenských spoločností a  portfólio spoločností. Následne bude priestor pre samostatné rokovania spoločností so zástupcami NSPA zodpovedných za aktivity v danej oblasti, bližšie oboznámenie zástupcov NSPA o spôsobilostiach firiem a tiež možnosť vykonania praktickej registrácie spoločností do databázy „Source File“.

Industry Day je prednostne určený pre slovenské spoločnosti, ktoré ešte nie sú zaregistrované v databáze NSPA.  Na podujatie sa však môžu prihlásiť aj spoločnosti, ktoré už v databáze NSPA figurujú, ale ich počet môže byť vzhľadom na kapacitu podujatia limitovaný.

V prípade záujmu o účasť môžete kontaktovať kanceláriu ZBOP SR, e-mail: bulejkova@zbop.sk. Radi vám poskytneme bližšie informácie o podmienkach účasti.