Informačný deň a networkingové podujatie Európskeho obranného fondu 30. júna a 1. júla 2022

Dovoľujeme si Vás informovať,  že bola otvorená registrácia na Informačný deň a networkingové podujatie Európskeho obranného fondu (EDF), ktoré sa uskutoční 30. júna a 1. júla 2022. Registrovať sa môžete na tejto webovej stránke:

event web page

Pri registrácii a aj po nej môžete odoslať žiadosť o prezentáciu Vašich nápadov a skúseností v súvislosti s témami výziev EDF pre rok 2022. Deadline pre podanie žiadostí  o časový úsek pre prezentáciu je 15. júna 2022. Uzávierka registrácie je 23. júna  pre fyzickú účasť a 27. júna pre online účasť. Odporúčame účasť všetkým členom ZBOP SR, ktorí uvažujú o zapojení sa do výziev EDF pre rok 2022.