Konferencia ZBOP SR k licenciám privítala desiatky účastníkov

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a  Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky usporiadalo 31. mája 2023 v Trenčíne  konferenciu pod názvom Export výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu a sankčná politika, jej vplyv na povoľovanie exportu výrobkov obranného priemyslu a tovarov s dvojakým použitím.

Konferencia sa venovala aktuálnym otázkam,  týkajúcich sa exportu výrobkov obranného priemyslu a tovarov s dvojakým použitím na Ukrajinu. Prednášajúci oboznámili účastníkov s príslušnou legislatívou v kontexte platných reštriktívnych opatrení tak, aby firmy mohli realizovať svoju obchodnú činnosť v súlade so všetkými platnými reguláciami. Účastníci zároveň získali informácie o službách EXIMBANKY SR v oblasti financovania a poistenia obchodných projektov.

Odborníci z MH SR, MZVaEZ SR a EXIMBANKY SR zároveň zodpovedali na množstvo otázok účastníkov. Podnikatelia tak mali príležitosť získať kvalifikované vyjadrenia a návrhy riešení konkrétnych prípadov, ktoré im vyplynuli z praxe.

Konferencia sa stretla zo strany slovenských exportérov s veľkým záujmom. Zúčastnilo sa jej viac ako 60 zástupcov slovenských firiem.

Ďakujeme spoluorganizátorom a prednášajúcim za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.