NATO Support and Procurement Agency: Užitočné linky

Dovoľujeme si informovať vás o užitočných linkoch NATO Support and Procurement Agency (NSPA), ktoré vám môžu pomôcť nielen pri registrácii spoločností do databázy NATO, ale zároveň vám poskytnú prehľad o aktivitách, obchodných príležitostiach, vyhlásených výzvach, uzatvorených kontraktoch NSPA, ako aj o pravidlách a smerniciach, ktorými sa riadi NSPA.

Verejná stránka NSPA (NATO Support and Procurement Agency):

https://www.nspa.nato.int/

Všeobecný prehľad o činnosti a aktivitách NSPA:

https://www.nspa.nato.int/about

 

Informácie pre priemysel:

https://www.nspa.nato.int/business/procurement

 

Registrácia do databázy NSPA (Source File)

https://www.nspa.nato.int/business/procurement/vendor

 

Budúce obchodné príležitosti (Future Business Opportunities)

https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/FBO/FutureBusinessOpportunitiesList.aspx?ni=0&lng=en

 

Vyhlásené výzvy NSPA (Request for Proposals)

https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/RFP/PublicRFPList.aspx?lng=en

 

Obstarávacie postupy a pravidlá NSPA pri obchodovaní

https://www.nspa.nato.int/business/procurement/general-information

 

Priemyselné dni – Industry Days

https://www.nspa.nato.int/business/procurement/industry

 

Informácie k ponukám a pridelení kontraktov víťazom súťaží

https://www.nspa.nato.int/business/procurement/bid-awards

 

Podrobné postupy a návody pre priemysel sú zverejnené na stránke MO SR:

https://www.mosr.sk/podpora-priemyslu-sr/