Novým predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK sa stal Tibor Straka

Na dnešnom zasadnutí Sekcie výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) bol za nového predsedu sekcie zvolený Tibor Straka. Ten zároveň pôsobí ako prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR). ,,Máme ambíciu dostať našich výrobcov do zahraničia, a to najmä zlepšením podnikateľského prostredia a aktívnym hľadaním nových príležitostí”, uviedol Tibor Straka.

Obranný priemysel pôsobí vo vysoko konkurenčnom prostredí, ktoré tak ako iné sektory  ovplyvnila pandémia. Podľa obchodnej komory pre rast ekonomiky, udržanie zamestnanosti a rozvoj v sektore je potrebné spájanie síl. ,,Som presvedčený, že firmy domáceho bezpečnostného a obranného priemyslu majú šancu uspieť na zahraničných trhoch či v tendroch NATO, ale aj v domácich zákazkách. Pomôcť im v tom môže práve spájanie síl”, uzatvára Tibor Straka, predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK.

Sekcia výrobcov obranného priemyslu SOPK zastupuje 11 výrobcov domáceho obranného priemyslu, ktorých ročné tržby presahujú 200 miliónov eur.