Pozvánka na konferenciu o exporte výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje konferenciu:

Export výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu a sankčná politika, jej vplyv na povoľovanie exportu výrobkov obranného priemyslu a tovarov s dvojakým použitím“.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a s odbornou garanciou EXIMBANKY SR.

Termín:              31. máj 2023

Miesto:              konferenčná sála Madonna Mia, Pred Poľom 1600, Trenčín,  ako nás nájdete: Kontakty| MadonaMia (madonnamia.sk)

Parkovanie:       priamo pri budove (obmedzená kapacita) a cca 80 m od budovy parkovisko pri Bille

Čas konania:

zahájenie registrácie účastníkov od 9:00 h.

začiatok programu je o 10:00 h.

predpokladané ukončenie programu je o 14:00 h.

Agenda:

10:00 – 10:05    Otvorenie konferencie.

10:05 – 10:45    Režim posudzovania tovarov dvojakého použitia v súvislosti so sankčnou politikou EÚ (prednášať bude zástupca MH SR).

10:45 – 11:00    Otázky & odpovede k predchádzajúcej téme.

11:00 – 11:40    Najčastejšie otázky súvisiace s exportom VOP na Ukrajinu (prednášať bude zástupca MH SR).

11:40 – 11:55    Otázky & odpovede k predchádzajúcej téme.

11:55 – 12:15    Prestávka na občerstvenie.

12:15 – 12:55    Overovanie dokumentov EUC/IIC predkladaných na licenčné konanie pri vývoze tovaru smerujúceho na Ukrajinu (prednášať bude zástupca MZVaEZ SR).

12:55 – 13.10    Otázky & odpovede k predchádzajúcej téme.

13:10 – 13:40    EXIMBANKA SR – možnosti financovania a poistenia obchodných projektov (prednášať bude zástupca EXIMBANKY SR).

13:40 – 13:55    Otázky & odpovede k predchádzajúcej téme.

13:55 – 14:00    Zhrnutie a ukončenie konferencie.

 

Čo je cieľom konferencie?

Poskytnúť exportérom informácie o podmienkach vývozu výrobkov obranného priemyslu a tovarov dvojakého použitia smerujúceho na Ukrajinu a informovanie o nových produktoch EXIMBANKY SR v oblasti financovania a poistenia obchodných projektov. Zodpovedanie otázok vyplývajúcich z praxe.

Účastnícky poplatok:   Účasť na konferencii je pre členov ZBOP SR a SOPK bezplatná. Ostatní účastníci: 50,00 EUR / osoba

Platobné údaje:   číslo účtu SK36 7500 0000 0009 1102 8733, variabilný symbol: IČO vašej spoločnosti. Do poznámky uveďte názov vašej firmy. Po úhrade Vám bude zaslaný daňový doklad.  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 29. mája 2023.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením formulára kliknutím na link: https://forms.gle/R48uXv7WsruN6GAR8

Termín ukončenia registrácie: 26. máj 2023

Kontaktná osoba: Ing. Stella Bulejková, ZBOP SR, bulejkova@zbop.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.