Pracovná skupina pre muníciu zahájila svoju činnosť

Dnes, 11. apríla 2022, sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny ZBOP SR pre muníciu a zmenu legislatívy v tejto oblasti.

Pracovná skupina vznikla z iniciatívy členov ZBOP SR a na základe potreby riešiť aktuálne otázky, súvisiace s oblasťou celého životného cyklu munície aj v kontexte prebiehajúcich a pripravovaných modernizačných procesov.

Predsedom pracovnej skupiny pre muníciu a zmenu legislatívy v tejto oblasti sa stal Radovan Hudák zo spoločnosti MSM holding, a.s. a členmi pracovnej skupiny sú: Ladislav Buranský (S.M.S., spol. s r.o.), Mário Laborde (KERAMETAL, s.r.o.), Miroslav Turoň (KONŠTRUKTA – Defence, a.s.) a Štefan Zreničík (ZTS-ŠPECIÁL, a.s.).

O výsledkoch činnosti pracovnej skupiny budeme členov ZBOP SR priebežne informovať.