Prehľad výziev Európskeho obranného fondu a Príručka pre žiadateľov

V súvislosti so zapojením sa do projektov Európskeho obranného fondu vám prinášame súhrn dôležitých informácií:

  1. Aktuálne výzvy Európskeho obranného fondu pre rok 2021 nájdete tu:  Search Funding & Tenders (europa.eu)
  2. Príručku pre žiadateľov s uvedením všetkých podmienok pre účasť nájdete tu: edf-guide-applicants_en_v1
  3. Podrobné informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z EDF budú predmetom prezentácie, ktorá sa uskutoční  počas veľtrhu IDEB na výstavisku Incheba 26. augusta 2021 v čase 10:00 – 12:00 hod. Zaregistrovať sa môžete mailom na adresu info@zbop.sk do 12.8.2021.
  4. Informácie môžete čerpať aj účasťou na podujatí Online Info Day, ktoré sa bude konať 15. – 17. septembra 2021. Registrácia bude otvorená od 16. augusta 2021 a ukončená 8. septembra 2021. Podrobné informácie o podujatí a registrácii budú zverejnené na stránke European Defence Fund (EDF): Information Day & Networking Event (europa.eu)