Skončil sa IDEB Defence & Security 2023

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky sa zúčastnilo na 10. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB Defence & Security 2023. Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát mali naši partneri a odborná verejnosť príležitosť navštíviť spoločný stánok, v ktorom sa naše združenie odprezentovalo aj s partnerskou Asociáciou obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky.

Na podujatí predstavili svoju najnovšiu produkciu členovia ZBOP SR:

Aliter Technologies, Delta Defence Bratislava, EVPÚ, KONŠTRUKTA – Defence, Letecké opravovne Trenčín, NIXUS (Zepelin), Way Industries, Ray Service, Teamsales, Technopol International, Zetor Engineering Slovakia a ZTS – ŠPECIÁL.

Počas slávnostného programu v prvý deň veľtrhu boli udelené ocenenia vybraným exponátom. Medzi ocenenými boli spoločnosti Aliter Technologies a EVPÚ. Cenu GRAND PRIX IDEB Defence & Security si za samohybný delostrelecký systém BIA 6 x 6 prevzala spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence.

Stánok ZBOP SR navštívilo viacero významných hostí, ako minister obrany Slovenskej republiky Martin Sklenár, námestník ministerky obrany Českej republiky Daniel Blažkovec, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Marian Majer a mnohí ďalší. Privítali sme aj delegáciu poľskej asociácie obranného priemyslu, so zástupcami ktorej sme prediskutovali možnosti ďalšieho prehĺbenia vzájomnej spolupráce.