Stretnutie s českými firmami obranného priemyslu

Partnerská Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky a Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave usporiadali v stredu 12. októbra 2022 prezentačné podujatie, zamerané na predstavenie českých firiem, pôsobiacich v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Súčasťou podujatia boli aj B2B rokovania zástupcov českých firiem s členmi Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Prezentácia sa konala pod záštitou a za prítomnosti veľvyslanca Českej republiky v Slovenskej republike  pána Tomáša Tuhého. Akcie sa ďalej zúčastnil námestník ministra obrany pre riadenie sekcie priemyselnej spolupráce Českej republiky Tomáš Kopečný, zástupca generálneho riaditeľa sekcie modernizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky Juraj Mrenica, predstavitelia Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prezidenti AOBP ČR a ZBOP SR a ďalší hostia.

Prezident ZBOP SR pán Tibor Straka vo svojom príhovore zdôraznil význam rozvoja priemyselnej spolupráce medzi oboma našimi krajinami v kontexte aktuálnej medzinárodnej bezpečnostnej situácie a vyjadril podporu spoločným projektom.