Stretnutie s priemyslom SR 2020

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky organizuje podujatie Stretnutie s priemyslom SR 2020, ktoré sa uskutoční 10. septembra 2020 v Trenčíne.

Účelom stretnutia je informovanie o možnostiach zapojenia sa subjektov domáceho obranného priemyslu do národných a medzinárodných projektov rozvoja obranných spôsobilostí.

Členovia ZBOP SR môžu zaregistrovať svojich účastníkov vyplnením  Registračného formulára Stretnutie s priemyslom SR 2020 a jeho zaslaním na adresy jozef.szarvas@mod.gov.sk a bulejkova@zbop.sk najneskôr do 25. augusta 2020. Počet účastníkov je limitovaný, preto odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr.

Podrobnejšie informácie o témach, ktoré budú predmetom podujatia, nájdete v predbežnom programe.

Tešíme sa na vašu účasť.