Uskutočnilo sa rokovanie valného zhromaždenia ZBOP SR

Vo štvrtok 26. mája 2022 sa uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Delegáti valného zhromaždenia sa po dvoch pandemických rokoch prvý krát zišli osobne, aby vyhodnotili  činnosť združenia za predchádzajúce obdobie a prediskutovali možnosti jeho ďalšieho rozvoja.

Pozvanie na podujatie prijali zástupcovia viacerých ministerstiev, inštitúcií a spolupracujúcich organizácií, ktorí oboznámili účastníkov s informáciami z ich oblastí pôsobnosti, týkajúcimi sa podnikateľských aktivít členov ZBOP SR.

Valné zhromaždenie schválilo pokračovanie Stanislava Szaba vo funkcii člena prezídia ZBOP SR v ďalšom funkčnom období a prijalo 9 nových členov združenia. Členská základňa ZBOP SR tak dosiahla 60 členov.