Uskutočnilo sa valné zhromaždenie ZBOP SR

Dňa 15. mája 2024 sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Delegáti valného zhromaždenia vyhodnotili činnosť združenia za predchádzajúci rok a volili nového člena prezídia – viceprezidenta pre výrobu a technický rozvoj. Stal sa ním Juraj Lauš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Valné zhromaždenie zároveň prijalo do radov svojich členov ďalších 5 spoločností. Členská základňa tak dosiahla 67 členov.

Pozvanie na rokovanie valného zhromaždenia prijal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vladimír Šimoňák, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Alexej Beljajev, predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek a zástupcovia ďalších partnerských subjektov.