Vítame nových členov ZBOP SR

S radosťou informujeme, že záujem o členstvo v ZBOP SR stále narastá. Členská základňa sa rozšírila o ďalšie tri subjekty:

Airvolute s.r.o.

MicroSk, a.s. 

Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín 

Vítame nových členov a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

ZBOP SR má aktuálne už 66 členov.