Vláda schválila hornú hranicu poplatkov za licencie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky dlhodobo poukazovalo na neadekvátnu výšku správnych poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu. Z iniciatívy ZBOP SR bol do návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia tzv. KILEČKA 2 zapracovaný návrh na zastropovanie hornej hranice poplatkov za licencie.

V tejto súvislosti ZBOP SR uskutočnilo sériu rokovaní s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom financií a napriek prvotnému nesúhlasu ministerstva financií sa nám podarilo presvedčiť kompetentných o dôležitosti prijatia tohto opatrenia.

Radi konštatujeme, že vláda Slovenskej republiky na svojom včerajšom rokovaní schválila KILEČKO 2 , ktoré obsahuje aj opatrenia, týkajúce sa zavedenia hornej hranice poplatkov za licencie vo výške 2 000 eur. Veríme, že toto opatrenie prinesie členom ZBOP SR úsporu nákladov a pomôže zrovnoprávniť ich postavenie v porovnaní so zahraničnou konkurenciou.    

Znenie materiálu nájdete tu KILECKO2. 

Opatrenia, týkajúce sa poplatkov, sú uvedené v Článku II.