Výsledky výziev EDF za rok 2023

Európska komisia informovala o zverejnení výsledkov výziev z programu EDF 2023. Podrobné informácie nájdete na stránkach EK:

EDF: Commission invests over €1 billion (europa.eu)

Results of the EDF 2023 Calls for Proposals – European Commission (europa.eu)

Ďakujeme všetkým slovenským firmám, ktoré participovali v konzorciách v roku 2023 a uchádzali sa o získanie finančných grantov. Zároveň gratulujeme úspešným členom ZBOP SR.

Veríme, že aj tento rok bude v rámci nových výziev EDF 2024 silná účasť a úspešnosť našich členov.