Zaregistrujte sa na prezentáciu EDA a NSPA ( IDEB, 26.8.2021 10:00-12:00 hod.)

V rámci medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2021 (25.-27.8.2021) pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom obrany SR stretnutie zástupcov obranného priemyslu s výkonným riaditeľom Európskej obrannej agentúry (EDA) Jiřím Šedivým a riaditeľom divízie pre obstarávanie NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Emanuelom Piffarettim.

Stretnutie sa uskutoční v prvý deň veľtrhu, t.j. 25.8.2021 v čase od 10:00 do 12:00 hod. priamo na výstavisku Incheba v Expo Clube.   

Zaregistrovať sa môžete mailom na adrese info@zbop.sk s uvedením mena a priezviska účastníkov a ich kontaktných údajov (e-mail, mobil).

V prípade záujmu je možné zorganizovať aj individuálne rokovania firiem so zástupcom NSPA. Na výstave bude prítomný v dňoch 25. a 26.8.2021. Prosíme, nahláste nám Váš záujem o takéto stretnutie a preferovaný termín, aby sme ho mohli zapracovať do harmonogramu.