Závery valného zhromaždenia ZBOP SR

Valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky si dnes zvolilo nových zástupcov do štatutárnych a kontrolných orgánov združenia. Do funkcie prezidenta bol aj na ďalšie dvojročné funkčné obdobie zvolený Tibor Straka. Vo funkciách viceprezidentov budú podľa rozhodnutia členskej základne pokračovať Ervin Haramia, Martin Hraško a Peter Páleš. V pozícii člena prezídia pôsobí ďalej Stanislav Szabo.

Predsedom dozornej rady sa stal Miroslav Sim. V dozornej rade budú v ďalšom funkčnom období pôsobiť aj Michal Boďo a Ladislav Plánka.
Valné zhromaždenie zároveň rozhodlo o prijatí ďalších 6 členov: HANSEATIC PROJEKT, s.r.o., IPM Industries, s.r.o., MSM LAND SYSTEMS s.r.o., NG Aviation s.r.o., SEC Technologies, s.r.o. a Zepelin, s.r.o.
Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu vírusovej infekcie delegáti valného zhromaždenia hlasovali korešpondenčnou formou. Stretnutie zástupcov členskej základne sa uskutoční v prípade priaznivých epidemiologických podmienok v jesenných mesiacoch tohto roku.