ZBOP SR na slovenskom priemyselnom dni v NSPA v Luxembursku

ZBOP SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Stálou delegáciou SR pri NATO a slovenským zástupcom pri NSPA zorganizovalo 8. novembra 2021 podujatie SVK Industry Day v NATO Support and Procurament Agency (NSPA) v Capellene v Luxembursku.

Cieľom podujatia bolo získať  povedomie o činnosti a aktivitách obstarávacej agentúry NATO a bližšie sa oboznámiť s obstarávacími postupmi a spôsobmi uzatvárania kontraktov pre zákazníkov NATO. Zúčastnili sa ho zástupcovia 10 členských firiem ZBOP SR, ktorí mali k dispozícii priestor pre odprezentovanie svojich produktov a služieb a s expertami NSPA mohli osobne prekonzultovať otázky, spojené s registráciou do Source File.

Ďakujeme Ministerstvu obrany SR za podporu a súčinnosť pri príprave podujatia a veríme, že aj vďaka získaným informáciám účasť slovenských firiem v obstarávacích procesoch v rámci NATO nielen stúpne, ale zvýši sa aj miera ich úspešnosti.