ZBOP SR venuje pozornosť kybernetickým bezpečnostným rizikám

V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky sleduje zvýšenú mieru kybernetických bezpečnostných rizík v našom regióne. V záujme efektívneho predchádzania bezpečnostným incidentom v tejto oblasti ZBOP SR úzko spolupracuje s Národným bezpečnostným úradom.

V tejto súvislosti ZBOP SR a NBÚ uzatvorili Memorandum o spolupráci, v rámci ktorého budú spolupracovať pri analýze a riešení prípadných kybernetických incidentov a navrhovaní a implementácii technických opatrení v rôznych oblastiach kybernetickej bezpečnosti a prevádzky informačných technológií. Obe strany sa zároveň dohodli na poskytovaní odborných konzultácií a výmene informácií o hrozbách a zraniteľnostiach v informačných a komunikačných systémoch.

Dôsledná príprava opatrení v tejto oblasti, aktívna spolupráca a sústredenie síl na ochranu pred kybernetickými útokmi sú dnes viac ako inokedy nevyhnutnými predpokladmi ako efektívne čeliť potenciálnym rizikám v kybernetickom priestore.