Vizitka člena
Názov

DELTECH, a. s.

Zástupca

Ing. Pavel Vrbičan
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Adresa

Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón

+421 44 5434 770

E-mail