Biela kniha o kontrolách vývozu

V súvislosti s reguláciou vývozu položiek s dvojakým použitím vám dávame do pozornosti dokument Európskej komisie Biela kniha o kontrolách vývozu.

Dokument analyzuje otázky kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím zo strany Európskej únie, ako napr. znásobenie nových vnútroštátnych kontrol vznikajúcich a pokročilých citlivých technológií zo strany niektorých krajín vrátane členských štátov EÚ. Taktiež predkladá návrhy Európskej komisie na riešenie s cieľom podporiť jednotné a účinné kontroly v celej EÚ (vrátane aktualizácie prílohy I k nariadeniu o položkách s dvojakým použitím) a mechanizmus lepšej koordinácie nových vnútroštátnych kontrolných zoznamov.

Kompletné znenie dokumentu nájdete tu:

EUR-Lex – 52024DC0025 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

a v slovenskej verzii tu: Biela kniha o kontrolách vývozu

Pokiaľ máte k uvedenému dokumentu opodstatnené pripomienky, pošlite ich na adresu info@zbop.sk v termíne do 18.3.2024. Upozorňujeme, že pripomienky musia byť konkrétne a najmä zrozumiteľne argumentačne podložené.