Zverejnenie opisu výziev EDF na rok 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že EK/DG-DEFIS zverejnilo na svojej web stránke Pracovný program EDF 2024 vrátane viacročnej perspektívy.

Na stránke DG-DEFIS nájdete definície (opis) výziev EDF 2024 a Indikatívny návrh výziev 2024 – 2027: EDF Work Programme 2024 (europa.eu)

Výzvy na predkladanie návrhov budú publikované v strede mesiaca apríl a formálne otvorené na predkladanie návrhov v strede mesiaca jún po schválení návrhu rozpočtu na rok 2025.

Termín na predkladanie návrhov konzorcií je 5. november 2024.