Vizitka člena
Názov

Incheba, a.s.

Zástupca

Ing. Alexander Rozin
predseda predstavenstva

Adresa

Viedenská cesta 3 - 7
851 01 Bratislava