Vizitka člena
Názov

Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Zástupca

JUDr. Martin Dušanič
predseda predstavenstva

Adresa

Legionárska 160
911 04 Trenčín

Telefón

+421 32 6565 232

Fax

+421 32 6581 810