Vizitka člena
Názov

S.G.S. – EXPO, spol. s r.o.

Zástupca

Ing. Vladimír Schrotter
konateľ

Adresa

Šintavská 26
851 05 Bratislava

Telefón

+421 2 6353 7084-5

Fax

+421 2 6353 7086