Vizitka člena
Názov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zástupca

doc.Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor

Adresa

Študentská 2
911 50 Trenčín

Telefón

+421 32 740 0201

Fax

+421 32 740 0681