Vizitka člena
Názov

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

Zástupca

Ing. František Petráš
riaditeľ

Adresa

Záhorie
905 24 Senica

Telefón

+421 34 6514 659
+421 34 6970 111

Fax

+421 34 6514 659