Vizitka člena
Názov

VÝVOJ Martin, a.s.

Zástupca

Ing. Michal Baláž, PhD.
predseda predstavenstva

Adresa

Komenského 4058/19
036 01 Martin

Telefón

+421 43 413 20 05