Industry Day v NSPA

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR  pripravuje podujatie Industry Day (ID) v NATO Support and Procurement Agency (NSPA) v Luxembursku.  Pôjde o jednodňovú aktivitu, v rámci ktorej bude poskytnutý priestor pre predstavenie NSPA, jej aktivít, možností obchodnej spolupráce, informovanie o aktuálnych témach a tiež priestor pre samostatné rokovania slovenských spoločností so zástupcami NSPA.

Z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie  sme termín podujatia, pôvodne plánovaný na jarné mesiace tohoto roku, museli presunúť. Podľa termínových možností NSPA je náhradný termín stanovený na 8. alebo 9. novembra 2021, kedy sa už predpokladá, že sa podmienky organizovania rokovaní a stretnutí vrátia do normálu.

Veríme, že členovia ZBOP SR využijú možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí. Váš záujem o účasť nahláste  mailom na adresu info@zbop.sk v termíne do 19. marca 2021.