Informačná správa pre ministra obrany k IDEB 2020

Prezident ZBOP SR dnes odoslal ministrovi obrany SR správu v nasledujúcom znení:

Vážený pán minister obrany,

V súvislosti s otázkou prípravy medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2020, ktorý sa má uskutočniť v termíne 28. až 30. októbra 2020, sme preverili názory členov Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP), ktorí sú zaregistrovaní ako vystavovatelia, na konanie podujatia v uvedenom termíne. Svoje vyjadrenia nám poskytli zástupcovia všetkých nižšie uvedených firiem.

Z pôvodne prihlásených 11 členov ZBOP je aktuálne prihlásených 8 členov. V predchádzajúcich týždňoch svoju registráciu zrušili Letecké opravovne Trenčín a.s. a Virtual Reality Media a.s. a dnes sme dostali informáciu od spoločnosti TANAX TRUCKS, a.s., ktorá sa tiež rozhodla svoju účasť zrušiť.

Zoznam aktuálne prihlásených členov ZBOP:

Aliter Technologies, a.s.

EVPÚ a.s.

Foss Fibre Optics, s.r.o

MOLPIR s.r.o.

MSM holding s.r.o.

Ray Service, a.s.

S.M.S. spol. s r.o.

Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Z uvedených firiem zatiaľ plánujú účasť na veľtrhu Aliter Technologies, EVPÚ, MOLPIR, MSM holding, Ray Service, S.M.S. a Zetor Engineering, avšak najmä preto, že väčšina z nich už uhradila spoločnosti Incheba zálohu na vystavovateľskú plochu a taktiež im na základe Všeobecných podmienok účasti vyplýva povinnosť úhrady storno poplatkov v prípade zrušenia svojej účasti. Z uvedeného dôvodu by im jednostranné odstúpenie od účasti na veľtrhu mohlo spôsobiť značné finančné ujmy. Na návrh uskutočniť podujatie len ako jednodňové zareagovala pozitívne len spoločnosť EVPÚ, a.s. a aj to len za podmienky zníženia vystavovateľských nákladov. V krajnom prípade by pri adekvátnom znížení poplatkov so skrátením veľtrhu súhlasila aj spoločnosť Aliter Technologies, avšak preferuje, aby sa veľtrh v tohtoročnom termíne vôbec neuskutočnil. Ostatné firmy skrátený formát veľtrhu úplne odmietli. Firma Foss Fibre Optics považuje účasť na veľtrhu za zbytočnú, ak by mali zahraniční návštevníci a vystavovatelia problém sa na podujatí zúčastniť. Obavy z neúčasti zahraničných partnerov vyslovili aj ostatné firmy.

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a sprísňujúcim sa opatreniam sa dá dôvodne predpokladať, že účasť zo strany odbornej a širokej verejnosti by bola naozaj nízka. V roku 2018 bolo na IDEBe 170 vystavovateľov, teraz je to necelých 50 vystavovateľov (údaj je zo zoznamu vystavovateľov, ktorý nám poskytla Incheba k 23.9.2020, viď príloha). Z tohto počtu niekoľko zahraničných vystavovateľov stále ešte zvažuje svoju účasť, takže skutočná účasť môže byť ešte nižšia.

Pred dvoma dňami účasť zrušila aj partnerská Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky, ktorá mala byť spoluvystavovateľom v stánku ZBOP.

V rámci sprievodného programu IDEBu je plánovaná medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Trenčianska univerzita A. Dubčeka, ktorá je tiež členom ZBOP. Podľa vyjadrenia zástupcu univerzity je obava, že zahraničná účasť bude nízka a v takom prípade by konferencia nesplnila svoj účel.

Začiatkom septembra tohto roku sa konal medzinárodný veľtrh obrannej techniky MSPO Kielce v Poľsku. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi bol počet vystavovateľov výrazne nižší a v absolútnej väčšine sa prezentovali len domáce poľské firmy. Pokiaľ by mali zahraniční vystavovatelia a návštevníci na IDEBe absentovať, veľtrh by pre slovenské firmy stratil význam a vzhľadom k vynaloženým nákladom by sa stal neefektívnym.

Z uvedených dôvodov väčšina vystavovateľov členov ZBOP odporúča, aby sa veľtrh IDEB v termíne 28. až 30. októbra 2020 neuskutočnil.

Zhoršujúca sa epidemiologická situácia a jej vplyv na uskutočnenie veľtrhu IDEB 2020 nás znepokojuje aj preto, že Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky bolo pripravené na veľtrhu osobne odprezentovať produkty domáceho priemyslu a prerokovať možnosti ich uplatnenia pre potreby rezortu obrany. Taktiež sme s potešením uvítali informáciu od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, že sa na IDEBe má zúčastniť pán Jiří Šedivý, výkonný riaditeľ Európskej obrannej agentúry, s ktorým sme chceli prediskutovať možnosti širšieho zapojenia slovenského obranného priemyslu do medzinárodných projektov.

Na základe vyjadrení členov ZBOP a v súlade s platnými opatreniami, súvisiacimi s pricestovaním do SR zo zahraničia a s organizovaním hromadných podujatí v interiéroch a tiež vzhľadom na prognózy Úradu verejného zdravotníctva o zhoršovaní epidemiologickej situácie na Slovensku však odporúčame, aby sa veľtrh IDEB v termíne 28. až 30. októbra 2020 neuskutočnil. Je v našom spoločnom záujme rešpektovať výzvy Pandemickej komisie vlády SR a Ústredného krízového štábu, aby sme sa správali opatrne a zodpovedne a vyhýbali sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí. Je treba dôkladne zvážiť riziká, ktoré pri hromadných podujatiach hrozia ako aj zodpovednosť za zdravotné i ekonomické následky v prípade rozšírenia nákazy medzi účastníkov veľtrhu.

Vážený pán minister obrany,

dovoľte mi vysloviť Vám poďakovanie za Váš osobný prínos pre riešenie vzniknutej situácie.

S úctou

 

Ing. Tibor Straka

prezident

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky