Informácie z Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Ak hľadáte dobrý zdroj informácií, ako sa chrániť proti kybernetickým bezpečnostným incidentom a čo robiť ak nastanú, kliknite na stránku Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT www.sk-cert.sk.

NCKB SK-CERT je špecializovaný útvar Národného bezpečnostného úradu zriadený zákonom, ktorý plní úlohy Národnej jednotky CSIRT. V praxi to znamená riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, ich koordinácia, asistencia slovenským spoločnostiam, ale aj rôzne analytické činnosti, vydávanie varovaní a šírenie bezpečnostného povedomia.

Ak ste zistili, že vo vašej spoločnosti nastal kybernetický bezpečnostný incident, nahláste to prosím NCKB SK-CERT. Centrum prijíma dobrovoľné aj povinné hlásenia na jednom mieste. Môžete tak urobiť prostredníctvom formulára alebo na e-mailovej adrese incident@nbu.gov.sk. Hlásenia sú veľmi užitočné, nakoľko poskytujú dobrý obraz o stave kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike a rozsah problémov a hrozieb v kybernetickom priestore. To pomáha NCKB SK-CERT vydávať varovania a publikovať odporúčania. Zároveň to umožňuje NCKB SK-CERT rýchlejšie reagovať na prípadnú žiadosť o pomoc pri riešení incidentu alebo inú asistenciu.

Na stránke www.sk-cert.sk môžete tiež nájsť široké spektrum informácií. NCKB SK-CERT pravidelne uverejňuje varovania a upozornenia na aktuálne hrozby a zraniteľnosti aj spolu s odporúčaniami, ako sa týmto hrozbám vyhnúť alebo ako zraniteľnosti vyriešiť. To vám môže pomôcť nie len pri rozhodovaní, aké aktivity vykonať, ale aj ako sa pripraviť na incidenty, organizovať si pracovné činnosti v oblasti bezpečnosti a vzdelávať vás a vašich zamestnancov.

Téma kybernetickej bezpečnosti je široká a to aj v oblasti bezpečnostného povedomia. NCKB SK-CERT na pravidelnej báze prináša aj články analytického charakteru na rôzne bezpečnostné témy, ako napríklad bezpečnosť videokonferenčných nástrojov, bezpečnostné implikácie telemetrie a podobne. Takéto informácie vám môžu pomôcť napríklad pri nákupe vhodných produktov a služieb pre vašu spoločnosť a znížiť tak bezpečnostné riziká.

NCKB SK-CERT tiež poskytuje množstvo rád a návodov, užitočných odporúčaní a publikácií či odporúčaní pri implementácii legislatívy. Ak teda hľadáte miesto, kde nájdete relevantné informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti, sledujte www.sk-cert.sk a takisto odporúčame sledovať facebookovú stránku Národného bezpečnostného úradu a na LinkedIn stránke Národného bezpečnostného úradu.

Zdroj: www.sk-cert.sk