Smútočné oznámenie

S pocitom hlbokého zármutku oznamujeme, že 27.12.2020 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a kamarát Július Berith. Bol spoluzakladateľ spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. a pôsobil v nej ako predseda predstavenstva. Stratili sme v ňom nielen úspešného manažéra, ale najmä príjemného a priateľského človeka a tiež skvelého hudobníka, ktorého najlepšie vystihujú slová „žil naplno, pracoval naplno, hral naplno“.
Česť jeho pamiatke!